Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zasady publikowania

§ 1

Podstawą uruchomienia procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy, a utwory nieumieszczone w planie na dany rok, mogą zostać opublikowane po zaopiniowaniu przez Radę Programową i zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Nauki.

 

§ 2

Propozycje do rocznego planu wydawniczego może zgłosić kierownik jednostki organizacyjnej lub samodzielny pracownik nauki. Umieszczenie utworu w planie nie oznacza decyzji o jej publikacji, a jedynie zarezerwowanie środków finansowych w przypadku rozpoczęcia procesu wydawniczego.

 

§ 3

Autor utworu lub redaktor utworu zbiorowego przygotowuje ją w formie elektronicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Załączniku 1.3 i przekazuje ją właściwemu redaktorowi merytorycznemu.

 

§ 4

 1. Redaktorzy merytoryczni realizują następujące zadania procesu wydawniczego:
  1. założenie karty publikacji według wzoru z Załącznika nr 1.1,
  2. wstępna ocena merytoryczna utworu zgłoszonego do opublikowania,
  3. skierowanie utworu do merytorycznej oceny przez co najmniej dwóch recenzentów,
  4. zapoznanie się z opiniami recenzentów,
  5. podjęcie decyzji o publikacji lub odmowie publikacji danego utworu.
 2. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o odmowie publikacji, autorowi utworu lub redaktorowi utworu zbiorowego przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Rady Programowej.
 3. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o publikacji utworu, redaktor merytoryczny przekazuje zespołowi administracyjnemu wydawnictwa (redaktorom technicznym) materiały składające się na publikację w formie zgodnej z zaleceniami zawartymi w Załączniku 1.3 wraz z jej dokumentacją, na którą składa się:
  1. karta publikacji,
  2. recenzje.

§ 5

 1. Zespół administracyjny wydawnictwa realizuje dalsze, techniczne etapy procesu wydawniczego, odnotowując ich postęp w karcie publikacji.
 2. Redaktor zarządzający zawiera umowę wydawnicza przygotowaną według wzoru z załącznika nr 1.2.
 3. Redaktorzy techniczni mogą się konsultować z autorem lub redaktorem utworu zbiorowego oraz redaktorami merytorycznymi, na w wszystkich technicznych etapach procesu wydawniczego.
 4. Autorzy lub redaktorzy utworów zbiorowych akceptacją ostateczna formę publikacji.
 5. Po formalnej decyzji redaktora zrządzającego utwór zostaje opublikowany w formie elektronicznej i/lub drukowanej.

Kalendarium

Sierpień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31