Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Publikacje zwarte

Harmonogram dla publikacji zwartych

  1. etap – do 15 listopada roku poprzedzającego przygotowanie planu wydawniczego (r.p.), wysłanie do kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych korespondencji z prośbą o przysłanie informacji dotyczących propozycji druku publikacji zwartych,
  2. etap – do 15 grudnia r.p., termin przekazania tych informacji do Wydawnictwa UM w Lublinie,
  3. etap – do 20 grudnia r.p., przygotowanie zbiorczej informacji z propozycjami wydawniczymi i przesłanie jej do Biura Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji wraz z wnioskami,
  4. etap – do 15 stycznia, zakwalifikowanie przesłanych propozycji do wstępnego planu wydawniczego przez Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji,
  5. etap – do 20 stycznia, przygotowanie wstępnego planu wydawniczego i wysłanie zwrotnej informacji do kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych o podjętej decyzji dotyczącej złożonej propozycji druku publikacji zwartej,
  6. etap – do 31 stycznia, dostarczenie przez wnioskodawców do Wydawnictwa UM w Lublinie pełnych tekstów wstępnie zakwalifikowanych do druku publikacji zwartych wraz z dwiema pozytywnymi recenzjami wydawniczymi. Na podstawie otrzymanych materiałów zostanie sporządzony plan wydawniczy na dany rok kalendarzowy.

 

!!! W planie wydawniczym znajdą się wyłącznie publikacje zwarte, do których został przesłany (do 31 stycznia) pełny tekst planowanej publikacji wraz z dwiema pozytywnymi recenzjami wydawniczymi.

Kalendarium

Grudzień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31